Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120271

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Realizuje prace merytoryczne związane z zakresem informacji prezentowanych w systemach udostępniania danych zarządzanych w Wydziale i współpracuje z właściwymi jednostkami służb statystyki publicznej w tym zakresie m.in. w obszarze utrzymania zasobów Dziedzinowych Baz Wiedzy umożliwiających udostępnianie danych poprzez API, mając na celu rozwój zakresu prezentowanych danych, zapewnienie poprawności merytorycznej, sprawności działania nadzorowanych produktów oraz terminowości przebiegu prac.
 • Współuczestniczy w pracach merytorycznych i redakcyjno-organizacyjnych związanych z przygotowywaniem i wydawaniem Biuletynu Statystycznego, współpracuje z właściwymi jednostkami służb statystyki publicznej w tym zakresie mając na celu zapewnienie poprawności merytorycznej, sprawności działania systemu biuletynowego oraz terminowości przebiegu prac i wydania publikacji.
 • Współuczestniczy w pracach merytorycznych związanych z aktualizacją Wskaźników Makroekonomicznych oraz Banku Danych Makroekonomicznych, współpracuje z jednostkami służb statystyki publicznej i Centrum Informatyki Statystycznej w celu zapewnienia poprawności merytorycznej, sprawności działania ww. produktów oraz terminowości przebiegu prac.
 • Realizuje prace związane z przygotowaniem i analizą metadanych w Systemie Metadanych Statystycznych ze szczególnym uwzględnieniem Dziedzinowych Baz Wiedzy w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do kompleksowego i aktualnego zestawu metadanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – B1
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Podstawowa umiejętność pracy ze zbiorami danych z wykorzystaniem tabel przestawnych
 • Ogólna wiedza nt. sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
 • Ogólna znajomość zagadnień z zakresu makroekonomii i statystyki
 • Podstawowa znajomość systemu badań statystycznych
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z prezentowaniem danych statystycznych w bazach danych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2
APLIKUJ TERAZ