Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119739

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • Warunki pracy: praca biurowa.

 • Stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.

 • Praca w budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi zaopatrzone w samozamykacze, w budynku jest winda i podjazd, winda niedostosowana dla osób niewidomych, na 8 piętrze jest toaleta dla osób poruszających się na wózkach). Praca na 8 piętrze.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z kontrolą prawidłowości przekazywania danych rynkowych.
 • Przekazuje do MRiRW protokoły kontroli w zakresie prawidłowości raportowania danych rynkowych.
 • Prowadzi sprawy związane z klasyfikacją tusz wołowych i wieprzowych w systemie EUROP.
 • Przygotowuje pod względem organizacyjnym szkolenia ujednolicające w zakresie kontroli prawidłowości klasyfikacji tusz wołowych i wieprzowych w systemie EUROP.
 • Prowadzi zagadnienia związane z kontrolą jakości handlowej produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Przygotowuje raporty do Komisji Europejskiej w zakresie kontroli klasyfikacji tusz wołowych i wieprzowych w systemie EUROP.
 • Opracowuje instrukcje i wytyczne określające zasady i tryb postepowania wojewódzkich inspektoratów w zakresie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, technologia rolno-spożywcza, zootechniczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze branż rolno-spożywczych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz umiejętność przekładania ich na procedury, instrukcje
 • Umiejętność komunikacji werbalnej i pisemnej
 • Radzenie sobie w sytuacjach stresowych i pracą pod duża presją czasu,
 • Umiejętność obsługi pakietu Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość podstawowych zagadnień związanych z prawodawstwem UE.
 • Znajomość funkcjonowania polskiej administracji publicznej.
 • Znajomość systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce.
 • Znajomość Systemu Zarządzania Jakością.
APLIKUJ TERAZ