Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115866

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • brak warunków szczególnych


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową (tj. weryfikuje pod kątem formalno-rachunkowym dowody księgowe, wystawia dowody księgowe i polecenia zapłaty, prowadzi rozliczenia, importuje dane z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego, dokonuje poleceń przelewu itp.),
 • prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (tj. np. weryfikuje zapisy księgowe, sporządza zestawienia, weryfikuje informacje budżetowe),
 • prowadzi obsługę przepływów finansowych (tj. weryfikuje dokonane wpływy, w tym zwroty na rachunek wydatków budżetowych, sporządza przelewy w systemie bankowości elektronicznej, sporządza zlecenia płatności/ polecenia zapłaty w systemach bankowych),
 • inwentaryzuje aktywa (tj. porównuje dane z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, rozlicza inwentaryzacje, przygotowuje potwierdzenia sald oraz wyjaśnia ewentualne niezgodności rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami),
 • archiwizuje i przekazuje akta spraw do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zagadnień związanych z finansowaniem jednostek budżetowych
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość zagadnień związanych z księgowością
 • Znajomość ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ