Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113062

Warunki pracy


 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z opracowywaniem, wdrażaniem i monitorowaniem mierników jakości w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, w szczególności mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego
 • opracowuje, opiniuje i uzgadnia założenia do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów dotyczących mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz innych wskaźników jakości dla świadczeń zdrowotnych innych niż onkologiczne
 • współpracuje z instytucjami publicznymi, towarzystwami naukowymi i ekspertami z różnych dziedzin medycyny w zakresie opracowania, wdrażania i upowszechniania mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz innych wskaźników jakości dla świadczeń zdrowotnych innych niż onkologiczne, w tym w szczególności z NFZ, konsultantami krajowymi i ekspertami
 • gromadzi i analizuje informacje i propozycje mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz innych wskaźników jakości dla świadczeń zdrowotnych innych niż onkologiczne poprzez konsultacje z ekspertami, prace analityczne, przegląd piśmiennictwa i rozwiązań stosowanych w innych krajach
 • przygotowuje projekty odpowiedzi, stanowisk lub opinii, lub wkłady do odpowiedzi, m.in. na wnioski, skargi, interpelacje i zapytania poselskie, w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zdrowia
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • znajomość przepisów dotyczących rejestrów medycznych
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w tym w onkologii
 • znajomość podstaw statystyki i ekonometrii
 • umiejętność posługiwania się narzędziami pakietu Office (MS Excel, MS PowerPoint)
 • dobra znajomość procedury administracyjnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza o zarządzaniu jakością i stosowanych rozwiązaniach w zakresie monitorowania jakości w opiece zdrowotnej
 • rzetelność
 • kreatywność
 • komunikatywność
APLIKUJ TERAZ