Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112823

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Uczestniczy w monitorowaniu na bieżąco najważniejszych kwestii z zakresu energii, klimatu i środowiska
 • Gromadzi i weryfikuje informacje międzynarodowe oraz krajowe z działów administracji pozostających poza kompetencjami Ministra
 • Bierze udział w przygotowywaniu części opisowej oraz graficznej przedstawiającej badane zagadnienie
 • Bierze udział w przygotowywaniu wstępnych rekomendacji i prognoz w zakresie zagadnień w kompetencji Ministra, obejmujących więcej niż jeden dział administracji rządowej
 • Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami analitycznymi i naukowo-badawczymi w dziedzinie energii, klimatu i środowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w obszarze energetyki, ochrony środowiska lub polityki klimatycznej, albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • podstawowa znajomość problematyki z zakresu energetyki, ochrony środowiska oraz polityki klimatycznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ