Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97710

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Analizuje efektywność i funkcjonalność gospodarki transportowej i paliwowej a także przyjętego modelu zarządzania bazą transportową, identyfikuje potrzeby oraz opracowuje nowe rozwiązania w tym zakresie wraz z prognozowaniem ich rezultatów i oddziaływań
 • Opracowuje bieżące informacje i sprawozdania z zakresu gospodarki transportowej
 • Weryfikuje, aktualizuje i opracowuje projekty przepisów z zakresu gospodarki transportowej i paliwowej
 • Opracowuje, negocjuje, nadzoruje realizację i rozliczanie umów oraz dokonuje odbiorów sprzętu transportowego
 • Opracowuje i uaktualnia we współdziałaniu z komórkami merytorycznymi KGP wymagania taktyczno -techniczne dla policyjnego sprzętu transportowego
 • Przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomiania postępowań przetargowych oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych
 • Pozyskuje informacje o aktualnych ofertach dostępnych na rynku motoryzacyjnym w zakresie dostępnych rozwiązań technicznych
 • Koordynuje zadania w ramach projektów finansowanych z funduszy pozabudżetowych (m.in. fundusze unijne) od etapu przygotowania postępowania przetargowego do zakończenia wszystkich czynności związanych z rozliczeniem zakupu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 3 lata w pracy związanej z techniką motoryzacyjną
 • Przeszkolenie z zakresu Prawo Zamówień Publicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość obowiązujących przepisów i procedur z zakresu gospodarki transportowej oraz umiejętność ich zastosowania
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Łatwość komunikacji
 • WZÓR WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ ZNAJDZIESZ NA STRONIE: http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/wolne-stanowiska-w-sc/wzor-oswiadczenia-kandy/23099,Wzory-oswiadczen.html
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka obcego: j. angielski, j. niemiecki na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ