Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84673

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Bierze udział w postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących nadpłat podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat stanowiących dochód budżetu państwa wynikających z ksiąg rachunkowych
 • Bierze udział we wprowadzaniu, dekretowaniu i weryfikowaniu dowodów księgowych, w programie finansowo-księgowym, w zakresie dochodów
 • Bierze udział w rozliczeniu, uzgadnianiu salda należności analitycznych z syntetyką oraz monitorowaniu stanu należności od podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat
 • Wystawia i prowadzi ewidencję upomnień dla podmiotów, które nie regulują w wymagalnym terminie należności oraz prowadzi egzekucję należności budżetowych
 • Prowadzi korespondencję z podmiotami zobowiązanymi do uiszczania opłat pobieranych przez Urząd
 • Prowadzi inwentaryzację należności w drodze potwierdzenia sald

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw wraz z aktami wykonawczymi: o finansach publicznych, o rachunkowości, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawo telekomunikacyjne
 • Znajomość ustaw: Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ