Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79318

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy przy opracowywaniu danych rocznych i kwartalnych do rachunku niefinansowego sektora instytucji finansowych i jego podsektorów w celu transmisji danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych (ESA 2010), w tym na potrzeby szacunków produktu krajowego brutto i dochodu narodowego brutto.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu rachunków rocznych sektora instytucji finansowych w zakresie rachunku produkcji i tworzenia dochodów wg podsektorów i rodzajów działalności PKD i form własności, w tym współuczestniczy w opracowywaniu założeń do systemów informatycznych do przetwarzania danych ze sprawozdań SP, współpracuje z odpowiednimi komórkami GUS, NBP i KNF w związku z pozyskiwaniem danych dla sektora finansowego zgodnie z metodologią rachunków narodowych w celu przekazania danych do szacunków produktu krajowego brutto i dochodu narodowego brutto.
 • Współuczestniczy w pracach mających na celu oznaczenie jednostek sektora instytucji finansowych w BJS w celu poprawy klasyfikacji sektorowej jednostek finansowych a także w analizie jednostek typu przedsiębiorstwo oraz identyfikacji i klasyfikacji sektorowej holdingów i centrali zarządzających w celu poprawy jakości klasyfikacji sektorowej i spełnienia wymogów Eurostatu w tym zakresie.
 • Współpracuje przy opracowywaniu danych kwartalnych dla sektora instytucji finansowych w celu przekazania danych do szybkich szacunków PKB (Flash).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Podstawowa znajomość teorii finansów i bankowości
 • Wiedza z zakresu ekonomii
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w statystyce lub związanej z analizą ekonomiczną
 • Znajomość zasad ESA
APLIKUJ TERAZ