Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74828

Warunki pracy


 • Departament Analiz i Strategii mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

Zakres zadań

 • Sporządza kwartalne wnioski o płatność zgodnie z analizą wykonania budżetu projektu oraz zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu.
 • Sporządza opisy merytoryczne list płac, rachunków oraz faktur, a także dokonuje weryfikacji płac w systemie QNT w celu realizacji płatności.
 • Dokonuje bieżącej obsługi finansowej i administracyjnej, wspierając głównego specjalistę ds. rozliczeń w celu umożliwienia prawidłowej realizacji Projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania projektów unijnych
 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym konstruowania budżetów,
 • umiejętność pracy z dokumentacją projektową,
 • podstawowa znajomość zasad POWER, kwalifikowalności kosztów oraz zasad finansowania programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności,
 • znajomość narzędzi elektronicznych wspierających rozliczanie projektów,
 • umiejętność sporządzania wniosku o płatność i obsługi systemu SL2014,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ