Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72758

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Identyfikuje, analizuje, monitoruje obszary zagrożone oszustwami podatkowymi, których skala, sposób działania stanowi zagrożenie dla interesów majątkowych Skarbu Państwa.
 • Dokonuje analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości podatkowych, identyfikuje mechanizmy oszustw podatkowych oraz typuje podmioty do kontroli w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz.
 • Gromadzi, przetwarza, eksploruje dane w prowadzonych analizach.
 • Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi poległymi Ministrowi Finansów, w tym z Wydziałem Kontroli Podatków Bezpośrednich w zakresie zleconych kontroli celno-skarbowych oraz zidentyfikowanych mechanizmów oszustw podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze typowania do kontroli lub interpretacji prawa podatkowego lub analizy danych
 • Znajomość przepisów dotyczących procedur kontrolnych obowiązujących w KAS
 • Znajomość przepisów materialnego prawa podatkowego
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
APLIKUJ TERAZ