Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127266

Warunki pracy


 • Departament Analiz i Strategii mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością;
 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

Zakres zadań

 • Bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu modelu prognozującego rozwój epidemii COVID-19
 • Tworzy aplikację interaktywną do monitorowania przebiegu epidemii z uwzględnieniem prognoz przy pomocy R Shiny
 • Analizuje dane dot. przebiegu epidemii COVID-19 i tworzy raporty dla Kierownictwa Resortu
 • Współtworzy propozycje sposobów prezentacji danych oraz tworzy narzędzia do wizualizacji danych
 • Dokonuje analizy literatury naukowej w celu poszerzenia wiedzy swojej i zespołu w zakresie zagadnienia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych
 • Bierze udział w prognozowaniu potrzeb Polaków na rzecz map potrzeb zdrowotnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy analitycznej
 • zaawanasowana znajomość języka angielskiego
 • znajomość języka R lub Python
 • znajomość R Shiny
 • wiedza w zakresie statystyki oraz modelowania matematycznego
 • podstawowa znajomość SQL
 • dobre umiejętności komunikacyjne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w obszarze analizy danych medycznych
 • znajomość LaTeX
 • znajomość systemu kontroli wersji Git
APLIKUJ TERAZ