Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126541

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – kilka razy w miesiącu (udział w posiedzeniach Rady UE oraz organów pomocniczych Rady i KE)
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi analizy w obszarze swobody przepływu towarów w ramach Jednolitego Rynku UE, z uwzględnieniem spraw wpływających do Punktu Kontaktowego ds. Produktów
 • Prowadzi analizy w obszarze Jednolitego Rynku UE związane z przyszłym członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej
 • Prowadzi obsługę procesu przygotowywania dokumentów strategicznych w obszarze swobody przepływu towarów Jednolitego Rynku UE
 • Monitoruje stan prawny, orzecznictwo oraz rekomendacje/wytyczne/opinie w obszarze swobody przepływu towarów Jednolitego Rynku UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie procesu decyzyjnego UE lub współpracy z instytucjami UE lub współpracy międzynarodowej lub analityczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Bardzo dobra znajomość problematyki z zakresu integracji europejskiej, procesu decyzyjnego UE i prawa UE w szczególności w obszarze polityki Jednolitego Rynku ze szczególnym uwzględnieniem swobody przepływu towarów
 • Rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ