Specjalista / Starszy specjalista

w Wydziale Leczenia za Granicą

w Dziale Zwrotu Kosztów

w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

 

Numer ogłoszenia: DWM/23/49

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 22.03.2023 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • współpraca z krajowymi punktami kontaktowymi do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej innych państw członkowskich UE lub EOG oraz z Komisją Europejską w zakresie realizacji przepisów dyrektywy 2011/24/UE;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych publikowanych na portalu Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej;
 • udzielanie informacji, o których mowa w art. 97a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach pełnienia funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej;
 • opracowywanie wytycznych dla oddziałów wojewódzkich Funduszu w celu jednolitego prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu kosztów świadczeń, o którym mowa w art. 42b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • kontrola merytoryczna not księgowych wystawionych przez oddziały wojewódzkie Funduszu
  z tytułu zwrotu kosztów świadczeń, o którym mowa w art. 42b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w celu dokonywania przez Biuro Księgowości płatności na rzecz oddziałów;
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących realizowanych przez Fundusz zadań w oparciu o przepisy dyrektywy 2011/24/UE;
 • nadzór nad systemem umożliwiającym rozliczanie kosztów świadczeń wynikających z przepisów art. 42b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz nad systemem wspierającym udzielanie informacji związanych z dyrektywą 2011/24/UE.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe;
 • na stanowisko specjalisty minimum 3 lata pracy zawodowej;
 • na stanowisko starszego specjalisty minimum 4 lata pracy zawodowej.

Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/ zaświadczeniem o zatrudnieniu/ aktualnym wyciągiem z CEIDG.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów rozdziału 2A ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 2561 z późn. zm.), w szczególności z zakresu zwrotu kosztów świadczeń, o których mowa w art. 42b ww. ustawy;
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2;
 • znajomość na poziomie zaawansowanym obsługi pakietu MS Office, w tym w szczególności programu MS Excel;
 • umiejętność analizy i formułowania wniosków;
 • umiejętność redagowania tekstów urzędowych;
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej;
 • łatwość przyswajania wiedzy.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ