innogy Stoen Operator to lider na energetycznym rynku warszawskim w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną. Dostarczamy energię do ponad miliona Klientów!

Specjalista Nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa
Oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe prawnicze lub kierunkowe (mile widziane: geodezja, gospodarka przestrzenna)
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w obszarze nieruchomości
 • znajomość prawa cywilnego oraz przepisów prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami
 • znajomość pakietu MS Office
 • rozwinięte umiejętności myślenia syntetycznego i analitycznego
 • umiejętności negocjacyjne
 • dokładność i terminowość
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
Zadania:
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości poprzez opracowywanie koncepcji i negocjowanie warunków pozyskania tytułu prawnego na potrzeby istniejącej i projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej
 • rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości, na których posadowione są urządzenia sieciowe
 • przygotowywanie merytorycznego stanowiska Spółki w postępowaniach ugodowych oraz mediacjach
 • prowadzenie raportów z podejmowanych działań w zakresie powierzonych obowiązków
 • prowadzenie ewidencji, aktualizacji i archiwizacji dokumentacji związanej z tytułami prawnymi do nieruchomości   
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć wniosków w zakresie udzielania informacji publicznej na etapie postępowania administracyjnego
 • monitorowanie sytuacji na rynku nieruchomości w zakresie wartości rynkowych nieruchomości i przepisów prawnych dot. regulacji nieruchomości
#To jasne, że dla Ciebie mamy
 • dwie premie w roku
 • kartę żywieniową zasilaną co miesiąc
 • dwa dodatkowe dni wolne
 • extra gotówkę na święta dla pracowników i podarunki dla dzieci
 • dofinansowanie do wypoczynku Twojego i Twojego dziecka

Ponadto dla Ciebie mamy:

kartę multisport, opiekę medyczną, sekcje sportowe, konkursy pracownicze

APLIKUJ TERAZ