Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Specjalista k/m
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/08429
OBOWIĄZKI:
Pracownik na tym stanowisku: - tworzy filmy i nagrania na potrzeby Biura, w tym opracowuje tematy we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, nagrywa i montuje oraz je publikuje- prowadzi stronę internetową Biura i BIP-u, aktualizuje bieżące zakładki, tworzy nowe, dba o zamieszczanie na BIP informacji zgodnych z obecnie obowiązującymi przepisami prawa- obsługuje CMS-a strony internetowej- obsługuje media społecznościowe- opracowuje i wydaje publikacje popularyzujące wiedzę o prawach pacjenta, w tym opracowuje ich koncepcje, szatę graficzną, treść merytoryczną we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz opracowuje procedury realizacji zleceń- współpracuje z innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizowania wystaw, kiermaszy, pokazów oraz promuje je za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych- czuwa nad dostępem do informacji zamieszczonych na stronie Rzecznika oraz materiałów promocyjnych dla osób niepełnosprawnych w tym głuchoniemych, niedowidzących- realizuje wnioski o patronaty honorowe i udział Rzecznika w Komitetach Honorowych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Administrator stron internetowych (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: wykształcenie: wyższe, doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku, znajomość: ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy prawo prasowe, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność, terminowość, kreatywność, odporność na stres, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Pracownik na tym stanowisku: - tworzy filmy i nagrania na potrzeby Biura, w tym opracowuje tematy we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, nagrywa i montuje oraz je publikuje- prowadzi stronę internetową Biura i BIP-u, aktualizuje bieżące zakładki, tworzy nowe, dba o zamieszczanie na BIP informacji zgodnych z obecnie obowiązującymi przepisami prawa- obsługuje CMS-a strony internetowej- obsługuje media społecznościowe- opracowuje i wydaje publikacje popularyzujące wiedzę o prawach pacjenta, w tym opracowuje ich koncepcje, szatę graficzną, treść merytoryczną we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz opracowuje procedury realizacji zleceń- współpracuje z innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizowania wystaw, kiermaszy, pokazów oraz promuje je za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych- czuwa nad dostępem do informacji zamieszczonych na stronie Rzecznika oraz materiałów promocyjnych dla osób niepełnosprawnych w tym głuchoniemych, niedowidzących- realizuje wnioski o patronaty honorowe i udział Rzecznika w Komitetach Honorowych. [Zgłoszenia: kadry@rpp.gov.pl, 22 532 82 57]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 500 - 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy