Zepter International Poland Sp. z o.o.
zatrudni pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Klienta E-Commerce

 

 Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

 

 

Zakres obowiązków:
 • Obsługa klientów sklepów internetowych, udzielanie informacji i odpowiedzi na pytania klientów w kwestiach dotyczących oferowanych przez firmę produktów, w tym międzynarodowego webshopu,
 • Obsługa administracyjna sklepów (zarządzanie systemem)
 • Obsługa zamówień, reklamacji, zwrotów itd.
 • Dbanie o aspekty techniczne i wizualne sklepów internetowych
 • Wprowadzanie, aktualizowanie oraz korekta oferty produktowej sklepów internetowych
 • Koordynowanie działań promocyjnych w sklepach
 • Obsługa telefoniczna Przedstawicieli
 • Wysyłka korespondencji firmowej ( decyzji, pism) do struktur sprzedaży Zepter Poland
 • Przygotowanie wyników przejściowych i rankingów
 • Przygotowanie raportów i analiz sprzedażowych na potrzeby Dyrekcji
 • Zadania powierzone w ramach Działu obsługi Klienta
Wymagania:
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego - rozmowa rekrutacyjna w jęz. angielskim
 • doświadczenie w telefonicznej i pisemnej obsłudze Klientów
 • wykształcenie wyższe
 • wysokie umiejętności interpersonalne, obowiązkowość, dokładność, nastawienie na cel.
 • Doświadczenie w podobnej branży
 • współpracę w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i realizacji zadań,
 • perspektywiczną ścieżkę kariery
 • pakiet socjalny, medyczny oraz ubezpieczeniowy.

Informacje Administratora danych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie)


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia jest Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, e-mail zepter@zepter.com.pl, tel. (22) 565 84 84, (22) 565 80 00.

2) Administrator posiada inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zepter.com.pl lub pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Zepter International Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w celu realizacji procesu rekrutacji.

4) Przewidywani odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: podmioty, przy pomocy których Administrator realizuje proces rekrutacji.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji – przez okres 3 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o pracę.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

9) Podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numer telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.


Klauzula zgody do zamieszczenia w CV przez składającego CV: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

APLIKUJ TERAZ