Ogłoszenie numer: 5830665, z dnia 2021-11-08

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Specjalista ds. administracyjnych w Dziekanacie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • obsługa administracyjna działań związanych z rekrutacją na studia oraz z tokiem studiów;
 • sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących dydaktyki;
 • bieżąca obsługa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • obsługa systemu USOS i POLON;
 • archiwizacja dokumentacji studentów;
 • przygotowywanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • prowadzenie korespondencji Dziekana i Wydziału;
 • upowszechnianie i archiwizacja aktów prawnych wydawanych przez Radę Wydziału oraz inne organy Uczelni;
 • prowadzenie dokumentacji procesu dydaktycznego (protokoły zajęć, plany zajęć, plan sesji);
 • redagowanie i aktualizacja danych na stronie internetowej Wydziału.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe;
 • preferowane doświadczenie związane z obsługą działalności dydaktycznej i/lub naukowej na uczelni wyższej;
 • umiejętność obsługi MS Office
 • znajomość systemu USOS web i doświadczenie w pracy z systemem POLON, mile widziane;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym obsługę studentów anglojęzycznych – B1;
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych;
 • umiejętność organizacji pracy własnej, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań;
 • sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, pozytywne nastawienie, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ