IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Senior Project Manager

Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: [1719] N


Zadania:
 • Transwersalne zarządzanie portfelem projektów w BI,
 • Koordynacja roadmapy projektów w BI,
 • Zarządzanie komunikacją projektową (także eskalacjami) w ramach portfela, obsługa wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, a także kierownictwa wyższego szczebla, raportowanie postępów prac,
 • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w ramach portfela projektów,
 • Współpraca z właścicielami produktów w BI oraz z przedstawicielami z innych obszarów biznesowych w firmie z branży telekomunikacyjnej (Marketing, Sprzedaż, Finanse, Sieć, IT),
 • Punkt kontaktu i wiedzy dla realizowanych projektów,
 • Odpowiedzialność i podejmowanie decyzji o gotowości BI do przejścia projektów/produktów projektów na dalsze etapy realizacji
 • Kierowanie Projektami w obszarze BI realizowanych we współpracy z innymi obszarami firmy (w tym projektów międzynarodowych),
 • Zarządzanie pełnym cyklem życia projektów, od koncepcji po realizację i wdrożenie,
 • Zarządzanie zmianami harmonogramowymi,
 • Zarządzanie zespołem projektowym,
 • Zarządzanie kosztami projektu,
 • Analiza raportów/postępu prac.
Wymagania:
 • Min. 5-cio letnie doświadczenie w realizacji projektów, programów,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Duża odporność na stres,
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne – formułowania jasnych i zwięzłych komunikatów do materiałów decyzyjnych (dostosowanie języka komunikacji i dobór informacji do poziomu zarządczego) oraz komunikacji wewnątrz organizacji,
 • Umiejętność pracy w zespole, zdolności przywódcze, zdolności negocjacyjne,
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym,
 • Ponadprzeciętne umiejętności organizacyjne, pozwalające planować i realizować zadania,
 • Umiejętność przygotowania materiałów projektowych (raporty, prezentacje, notatki, analizy itp.),
 • Otwartość na niestandardowe rozwiązania stosowane w programach strategicznych i transformacyjnych, kreatywność i elastyczność w działaniu,
 • Nastawienie na samodzielność i doskonalenie jakości i procesów, szczególnie dotyczących metodyki oraz samego zarządzania projektami,
 • Dobra znajomość MS Project / Project Libre, Power Point.

Dodatkowe wymagania:

 • Certyfikat z metodologii zarządzania projektami np. AgilePM, PMP, PRINCE2, MSP,
 • Podstawowa znajomość baz danych (w tym SQL),
 • Podstawowa znajomość narzędzi wizualizacyjnych (np. Power BI),
 • Doświadczenie w pracy w Project Management Office,
 • Mile widziana ogólna znajomość architektury systemów i procesów informatycznych w firmach telekomunikacyjnych.

 

Oferujemy:
 • Pracę dla firmy z branży telekomunikacyjnej
 • Multikafeterię (karta sportowa, prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie)
 • Pracę na podstawie kontraktu B2B


Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."
APLIKUJ TERAZ