Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Sekretarka
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/07876
OBOWIĄZKI:
Ogólny zakres obowiązków: 1.Prowadzenie obsługi kancelaryjnej i administracyjnej Departamentu. 2.Przyjmowanie korespondencji kierowanej do Departamentu i przedkładanie jej do dekretacji dyrektorowi i jego zastępcy oraz jej rozdział, a także przedkładanie do podpisu dyrektora i zastępcy dyrektora dokumentów przygotowanych przez pracowników Departamentu. 3.Kontrola formalna i przygotowywanie korespondencji wychodzącej z Departamentu do wysyłki (w szczególności adresowanie, kopertowanie) lub przekazywanie do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu. 4.Prowadzenie terminarza spotkań, narad i spraw terminowych dyrektora i zastępcy dyrektora Departamentu. 5.Wyszukiwanie informacji i danych potrzebnych dyrektorowi i zastępcy dyrektora Departamentu. 6.Wykonywanie innych czynności związanych z obsługą sekretarską przełożonych oraz pracowników Departamentu (w szczególności łączenie rozmów przełożonych, przekazywanie informacji, obsługa spotkań przełożonych z gośćmi, prowadzenie listy obecności oraz książki wyjść w godzinach pracy, zapewnianie zaopatrzenia Departamentu w materiały biurowe niezbędne do pracy).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, brak


Wymagania inne:

Ogólny zakres obowiązków: 1.Prowadzenie obsługi kancelaryjnej i administracyjnej Departamentu. 2.Przyjmowanie korespondencji kierowanej do Departamentu i przedkładanie jej do dekretacji dyrektorowi i jego zastępcy oraz jej rozdział, a także przedkładanie do podpisu dyrektora i zastępcy dyrektora dokumentów przygotowanych przez pracowników Departamentu. 3.Kontrola formalna i przygotowywanie korespondencji wychodzącej z Departamentu do wysyłki (w szczególności adresowanie, kopertowanie) lub przekazywanie do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu. 4.Prowadzenie terminarza spotkań, narad i spraw terminowych dyrektora i zastępcy dyrektora Departamentu. 5.Wyszukiwanie informacji i danych potrzebnych dyrektorowi i zastępcy dyrektora Departamentu. 6.Wykonywanie innych czynności związanych z obsługą sekretarską przełożonych oraz pracowników Departamentu (w szczególności łączenie rozmów przełożonych, przekazywanie informacji, obsługa spotkań przełożonych z gośćmi, prowadzenie listy obecności oraz książki wyjść w godzinach pracy, zapewnianie zaopatrzenia Departamentu w materiały biurowe niezbędne do pracy). Nasze wymagania (niezbędne): wykształcenie średnie, doświadczenie w pracy biurowej.Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: https://nabory.kprm.gov.pl/ numer ogłoszenia 80504 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce "Pracuj z nami"

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy