Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119582

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty graficzne i multimedialne z przeznaczeniem do użycia przy realizacji działań komunikacyjnych w celu popularyzacji statystyki publicznej oraz spisów powszechnych.
 • Opracowuje materiały audiowizualne do umieszczenia na Portalu Informacyjnym GUS oraz innych portalach statystki publicznej, w mediach społecznościowych, a także intranecie w celu popularyzowania działalności statystyki publicznej.
 • Prowadzi skład materiałów informacyjnych (tj. folderów, plakatów, ulotek itp.) publikowanych przez departament i wytwarzanych na potrzeby popularyzacji statystyki publicznej, w celu zapewnienia ich spójności z Księgą Identyfikacji Wizualnej GUS oraz bieżącej obsługi graficznej GUS.
 • Uczestniczy w określaniu kierunków działań i metod w obszarze komunikacji wizualnej GUS i urzędów statystycznych z otoczeniem w celu budowy pozytywnego wizerunku statystyki publicznej wśród jej beneficjentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – B1
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Bardzo dobra znajomość obsługi programów graficznych z pakietu Adobe CC (szczególnie: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop),
 • Bardzo dobra znajomość programów do obróbki i postprodukcji materiałów wideo (np. Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve),
 • Umiejętność przygotowania i obróbki materiałów wideo (w tym: nagranie materiału oraz skład),
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy jako grafik komputerowy
 • Umiejętność wykonywania podstawowej korekcji kolorystycznej oraz dźwiękowej materiałów wideo
APLIKUJ TERAZ