Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim
Rzemieślnik
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki
Numer: StPr/20/1141
OBOWIĄZKI:
- utrzymanie pełnej sprawności urządzeń, sprzętu i materiałów znajdujacych sie na terenie Zespołu, - bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń i sprzetu stanowiącego własność Zespołu,- naprawy i konserwacje przedmiotów i urządzeń należących do terenu przyległego do budynku,- zgłaszanie zagrożeń bezpiecznego użytkowania urządzeń, sprzetu, elementów budynku,- wykonywanie drobnych prac remontowych, - wykonywanie prac porządkowo - gospodarczychw budynku i terenie Zespołu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak


Wymagania inne:

Wymagane świadectwo kwalifikacji uprawniajace do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru (dla urządzeń o napieciu do 1 kV).Niekaralność za umyślne przestepstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.Nieposzlakowana opinia.Obywatelstwo polskie lub inne niż polskie, państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na teytorium RP, przy czym znajomość języka polskiego takiej osoby musi być potwierdzona dokumentem określonym w zał. nr 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w słuzbie cywilnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1552).

Miejsce pracy:

Mińsk Mazowiecki


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

700 - 1 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim