Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116326

Warunki pracy

Praca biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się między pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych(komputer, ksero, fax. niszczarka).Obsługa klienta zewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe. W budynku brak windy. Oddziały Inspektoratu znajdują się na różnych piętrach. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zakres zadań

 • wykonuje obowiązki asystencko - sekretarskie (odbieranie telefonów, sporządzanie harmonogramu spotkań)
 • obsługuje pocztę elektroniczną oraz Platformę Usług AdministracjiPublicznej
 • prowadzi rejestr zarządzeń
 • prowadzi ewidencję przekazywanych przez WINB odwołań i zażaleń, decyzji i postanowień wydawanych przez WINB oraz wyroków WSA
 • sporządza wymagane informacje i spawozdania
 • archiwizuje dokumentację
 • obsługuje kontrole zewnętrzne w PINB
 • przygotowuje zamówienia artykułów biurowych dla Oddziału
 • realizuje inne zadania zlecone przez przełożonego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, komunikatywność
 • znajomość KPA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praca na podobnym stanowisku
 • znajomość programu ESTIMA-KANCELARIA
APLIKUJ TERAZ