Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117097

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzi rejestr wydanych wyjaśnień, interpretacji i opinii z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (sfp) oraz obsługuje skrzynkę funkcyjną wydziału.
 • Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sfp w celu zapewnienia wymiany doświadczeń.
 • Uczestniczy w realizacji zadań związanych z upowszechnianiem standardów kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sfp w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk pomiędzy interesariuszami.
 • Bierze udział w przeprowadzaniu ocen audytu wewnętrznego, poprzez wspieranie merytorycznych pracowników wydziału w zakresie spraw organizacyjnych i technicznych.
 • Uczestniczy w przeprowadzaniu ocen planowania i gospodarowania środkami publicznymi, poprzez wspieranie pracowników merytorycznych wydziału w zakresie spraw organizacyjnych i technicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, w tym zadań koordynacyjnych Ministra Finansów
 • Znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość programu Excel i Power Point na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość zagadnień z zakresu zasad zarządzania projektami/programami
APLIKUJ TERAZ