Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113704

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- permanentna obsługa klientów


- częste reprezentowanie urzedu na zewnątrz


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Zakres zadań

 • Opracowuje wdrożenie prawa wspólnotowego i projektów aktów normatywnych w zakresie: kwalifikacji i wymagań w stosunku do kierujących pojazdami, zasad i warunków wydawania, zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, wzorów dokumentów z tym związanych i ich wymiany, zasad i warunków egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, w tym funkcjonowania ośrodków egzaminowania, kwalifikacji i innych wymagań w stosunku do egzaminatorów, zasad i warunków szkolenia i egzaminowania egzaminatorów
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi i wnioski oraz na wystąpienia poselskie i senatorskie w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców oraz opłat z tym związanych
 • Przygotowuje projekty interpretacji przepisów, opinii oraz stanowisk Ministerstwa dla terenowej administracji samorządowej szczebla powiatowego i wojewódzkiego
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorem Ministra Infrastruktury nad Komisją Weryfikacyjną do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem,
 • Przygotowuje projekty opinii do projektów aktów prawnych resortowych i w ramach uzgodnień zewnętrznych, w sprawach związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców
 • Rozpatruje wnioski kierowane do Centrum SOLVIT Polska i przygotowuje stanowiska resortu w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami
 • Bierze udział w pracach Zespołu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość przepisów dotyczących wydawania, zatrzymania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców (ustawa o kierujących pojazdami, ustawa Prawo o ruchu drogowym, dyrektywa 2006/126 w sprawie praw jazdy)
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania i administracji publicznej
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego
 • Wiedza na temat procesu tworzenia aktów prawa w UE
 • Znajomość procesu decyzyjnego i struktur UE
 • Skuteczna komunikacja
 • Organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ