Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 110338

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. 

Zakres zadań

 • Bierze udział w uzgadnianiu wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 • Uczestniczy w uzgadnianiu sposobu realizacji zmian w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych przez inspektorów, m. in. poprzez weryfikowanie dokumentacji projektowej, udział w testach akceptacyjnych;
 • Wspiera czynności związane z organizacją dokumentacji projektowej;
 • Bierze udział w zbieraniu wymagań na rozwój systemów wspierających merytorycznie zadania kontrolne Inspekcji;
 • Bierze udział w analizie raportów przygotowanych przez wykonawcę na podstawie danych z systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez inspektorów;
 • Pomaga przy udzielaniu wsparcia merytorycznego użytkownikom systemów informatycznych wykorzystanych w trakcie czynności kontrolnych przez inspektorów Inspekcji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej pół roku doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość środowiska MS Office;
 • Kompetencje: komunikatywność, samodzielność, orientacja na klienta, organizacja pracy własnej, umiejętność rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs specjalistyczny I lub II stopnia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego;
 • Certyfikat Prince2 lub równoważny;
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość metodyki prowadzenia projektów.
APLIKUJ TERAZ