Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85494

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Przyjmowanie oraz rejestrowanie korespondencji wpływającej do sekretariatu oraz rozsyłanie jej zgodnie z dekretacją w celu zapewnienia właściwego obiegu korespondencji, w szczególności: pism, faktur VAT, ofert, zapotrzebowań, nadzorowanie obiegu korespondencji w tym przedkładanie do podpisu;
 • Prowadzenie kalendarza spotkań oraz czynności terminowych, umawianie spotkań oraz prowadzenie rozmów telefonicznych w celu zapewnienia realizacji zobowiązań terminowych, udzielanie ogólnych informacji interesantom dotyczących zakresu działania Biura,
 • Sporządzanie dokumentacji kancelaryjno-biurowej, w szczególności redagowanie pism zleconych, notatek i informacji, komunikatów do intranetu, zapotrzebowań w zakresie działania Biura;
 • Obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
 • Redagowanie projektów pism w zakresie odpowiedzi zbiorczej na podstawie informacji uzyskanych z komórek wewnętrznych Biura, na polecenie Dyrektora Biura;
 • Archiwizacja dokumentów;
 • Monitorowanie stanu zaopatrzenia biura w artykuły spożywcze i biurowe, składanie zapotrzebowania na uzupełnienie w przypadku ich wyczerpania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej rok na stanowisku kancelaryjnym lub w pracy w sekretariacie w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, znajomość przepisów o ochronie danych osobowych, znajomość podstaw archiwizacji i ogólnych zasad pracy kancelaryjnej
 • Doskonalenie zawodowe, Identyfikacja z misją urzędu, Komunikacja, Otwartość na zmiany, Pozytywne podejście do klienta, Radzenie sobie z presją, Umiejętność współpracy, Zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi sekretariatu (kurs sekretarki/sekretarza)
 • Znajomość struktur i zasad funkcjonowania administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ