Technicolor is a multinational company having offices worldwide and employing nearly 17,000 people.

In Technicolor FSSC Warsaw, we provide financial and accounting services for Group companies based in Europe and we are currently growing our financial services activities

We are constantly looking for the best people to support our worldwide operations. This team supports all our lines of business, across the globe (including America, Europe and Asia) and is recognized as the backbone of our finance operations across the world. We have recently become ACCA Approved Employer, Platinum level.

Part of our expansion of Warsaw Center includes delivering on a global vision to be a Center of Excellence. Through operational excellence and efficiencies, we look to improve the customer experience and continue to grow our valued and trusted relationship with our lines of business.

 

Currently we are looking for:

Process Improvement Specialist
Location: Warszawa
Key Responsibilities:
 • Identifies and ensures on-going process improvements in finance and accounting area
 • Implements process changes and updates procedures
 • Analyzes and maps financial processes
 • Analyzes and reports KPIs
 • Collects specifications and requirements for automation projects
 • Leads/supports projects within organizations
 • Manages user expectations and work collaboratively across the enterprise
 • Helps the team to improve efficiency
 • Provides trainings and coaches the team in a daily work
 • Consistently follows all internal policies and procedures
profiles:
 • At least 3-4 years of practical experience in financial processes including R2R/ GL activities, month-end close process, balance sheet reconciliations and journal entries or
 • Experience in financial audit/consulting
 • Knowledge of finance, accounting principles and practices
 • Experience in working with ERP class systems (SAP preferred)
 • Proficiency in Excel (VBA knowledge will be an advantage)
 • Knowledge of Microsoft tools such as Sharepoint, Power Bi, Power Automate will be an advantage
 • Excellent analytical skills
 • Practical knowledge of project management methodologies and techniques
 • Excellent communication, presentation, and interpersonal skills
 • Proficiency in English
 • Additional European Language skills (not including Polish) would be advantageous but not essential
We offer:
 • Trainings, professional development, and continuous improvement of qualifications
 • Company contribution to training materials costs, and paid time off to attend professional exams
 • Private medical care (possibility to add family, partners)
 • Paid awards, recommendation, and referral programs
 • Additional Social benefits such as movie nights & Christmas gifts
 • Relocation support and contribution
 • life insurance
 • multisport card
 • Sodex voucher
 • Flexible working hours
 • Possibility to work from home and work from the office
 • Work in an international and dynamic company
 • Everyday contact with foreign languages
 • Friendly working atmosphere
 • Fruity Thursdays, coffee, tea, tickets to theater & cinema, integration events etc.
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Technicolor Polska Sp. z o. o. Oddział Financial Shared Service Center z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 93 (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Technicolor Polska Sp. z o. o. Oddział Financial Shared Service Center z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 93 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem Recruitment.FSSC@technicolor.com.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych(na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 30 dni, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres roku.
APLIKUJ TERAZ