DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

 

ogłasza nabór na

 

praktyki absolwenckie dla absolwentów szkół średnich i wyższych
w wydziałach i oddziałach tut. Sądu

Oferujemy:
 • możliwość odbycia 3 – miesięcznej praktyki,
 • wynagrodzenie,
 • możliwość poznania specyfiki pracy w Wydziałach i Oddziałach Sądu Okręgowego w Warszawie.
Czego oczekujemy:
 • wykształcenie: co najmniej gimnazjalne lub podstawowe,
 • nieukończony 30 rok życia (warunek konieczny zgodny z ustawą o praktykach absolwenckich),
 • dyspozycyjność 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie od 7:00-15:00,
 • umiejętność obsługi komputera (dobra znajomość MS Word),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze,
 • rzetelność i terminowość,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Skan świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej.
 3. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Szczegóły na stronie https://bip.warszawa.so.gov.pl/ .


Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty prosimy o przesłanie za pomocą przycisku "Aplikuj teraz"  bądź osobiście w Oddziale Kadr - Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127, p. 407A

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.


APLIKUJ TERAZ