Ogłoszenie numer: 4549036, z dnia 2021-05-06

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pracownik Ochrony - Gwardzista

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Celem nowo powołanej służby porządkowej naszej Uczelni zwanej Gwardią Uniwersytecką UKSW jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczności uniwersyteckiej, zapewnienie utrzymania porządku na terenie Uniwersytetu, ochrona mienia oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnych podczas uroczystości i imprez uczelnianych.

 

Zakres zadań:

 • pełnienie służby ochronnej i patrolowej na terenie UKSW
 • podejmowanie interwencji w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych
 • weryfikacja uprawnień osób do przebywania na terenie Uniwersytetu
 • sprawowanie nadzoru nad systemem ruchu drogowego i osobowego
 • udział w zabezpieczeniu uroczystości i imprez o charakterze masowym
 • udzielanie pomocy osobom rannym i poszkodowanym
 • wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń oraz sprzętu dydaktycznego
 • obsługa i dbałość o system monitoringu

Wymagania

 • komunikatywność oraz asertywność
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • umiejętność panowania nad sobą w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność pracy zarówno w sytuacji podwyższonego ryzyka, jak i w sytuacji rutynowej monotonności
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do pracy zmianowej (8 lub 12 godzinne), dyspozycyjność

Oferujemy

 • zatrudnienie w stabilnej organizacji
 • pracę z wybitnymi specjalistami z zakresu bezpieczeństwa
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych z zakresu bezpieczeństwa
 • możliwość poznania nowoczesnych systemów i technologii bezpieczeństwa
 • ustalona polityka awansów
 • wsparcie w uzyskaniu potwierdzonych certyfikatem kwalifikacji zawodowych
 • możliwość wnoszenia własnego wkładu w budowanie wizerunku formacji

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o niekaralności
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ