Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie udostępniania infrastruktury kolejowej

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IUS/244/02/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • udział w opracowaniu Projektu Regulaminu sieci, konsultacjach z aplikantami kolejowymi oraz wprowadzaniu zmian jego postanowień. Monitorowanie poprawności jego danych i przygotowywanie aktualizacji w celu publikacji na stronie internetowej Spółki,
 • monitorowanie Biuletynów PLK i informowanie aplikantów kolejowych o zmianach w przepisach wewnętrznych Spółki, które wiążą aplikantów i przewoźników kolejowych na podstawie Regulaminu sieci,
 • bieżące weryfikowanie zmian w Instrukcjach PLK i przepisach prawa powszechnie obowiązującego, mających wpływa na aktualizację Regulaminu sieci oraz postanowienia umów o przydzielenie zdolności przepustowej,
 • udział w przygotowywaniu umów o przydzielenie zdolności przepustowej zawieranych z aplikantami,
 • udział w organizacji prac Rady Przewoźników zgodnie z wytycznymi,
 • prowadzenie baz danych Klientów Spółki, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe z zakresu transportu kolejowego lub prawa,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na podobnym stanowisku
 • wiedza zawodowa w zakresie infrastruktury kolejowej i prawa transportu kolejowego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy, radzenia sobie z emocjami oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ