Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. sprawozdawczości środków publicznych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IKF/186/08/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • opracowanie formularzy planistycznych do ustawy budżetu państwa, Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie zabezpieczenia środków budżetowych dla Spółki na realizację projektów krajowych i współfinansowanie projektów UE,
 • monitorowanie wykorzystania środków budżetu państwa,
 • sporządzanie raportów  i sprawozdań z wydatków wg źródeł finansowania projektów inwestycyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków budżetu państwa wraz z zakresem rzeczowym oraz sprawozdań budżetu zadaniowego w zakresie wykonania celów i mierników,
 • opracowanie do właściwego Ministerstwa ds. transportu planu inwestycji realizowanych z udziałem środków budżetu państwa oraz niezbędnych korekt wynikających z decyzji Ministra ds. transportu,
 • udział w rozwoju informatycznych narzędzi wspomagających raportowanie, wizualizację wydatków inwestycyjnych spółki,
 • uzgadnianie wniosków i projektów uchwał, aneksów pod względem zabezpieczenia środków finansowych, zgodności źródeł finansowania w odniesieniu do pozyskanych kredytów EBI, środków z emisji obligacji, środków z dokapitalizowania, środków budżetu państwa na realizację projektów inwestycyjnych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z  finansami i rachunkowością,
 • wiedza zawodowa w zakresie controlingu, planowania kosztów i inwestycji
 • znajomość MS Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ