Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87313

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach z wniosków o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • Sprawdza poprawność wydrukowanych dokumentów, o których mowa w pkt 1;
 • Wydaje przedsiębiorcom, zgodnie z wnioskiem dokumenty o których mowa w pkt 1 wraz z wydaniem potwierdzenia uiszczenia należnych opłat;
 • Udziela przedsiębiorcom informacji telefonicznie i elektronicznie o stanie realizacji złożonych wniosków;
 • Prowadzi korespondencję z urzędami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: ustawy o transporcie drogowym, aktów prawnych Unii Europejskiej z zakresu transportu drogowego, Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Swobodne posługiwanie się aplikacjami pakietu MS Office (Word, Excel) oraz pocztą elektroniczną;
 • Kompetencje: orientacja na klienta, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, organizacja pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ