Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81129

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.),

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie),

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Zakres zadań

 • zapewnia prawidłowe funkcjonowanie ochrony fizycznej na terenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Ministerstwa, przy współpracy z podmiotem zewnętrznym,
 • administruje miejscami postojowymi i przechowalnią rowerów,
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • bierze udział w przygotowywaniu i realizacji inwestycji i remontów, w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • bierze udział w opracowywaniu, uzgadnianiu i monitorowaniu planu finansowego w ramach realizowanych działań,
 • nadzoruje realizację umów i porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami, w zakresie bezpieczeństwa fizycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony osób i mienia,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel,
 • myślenie analityczne,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ