Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81027

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Ewidencjonowanie korespondencji w elektronicznym systemie oraz dołączanie jej do właściwych akt i przedstawianie referentom,
 • Prowadzenie wykazu aktualnie toczących się postępowań o powołanie na stanowisko komornika sądowego, przeniesienie na inne stanowisko, wykazu komorników zawieszonych w czynnościach i odwołanych ze stanowiska komornika sądowego,
 • Przygotowanie akt i dokumentacji celem przekazania do archiwum oraz sprawowanie nadzoru nad znajdującymi się w wydziale aktami osobowymi komorników sądowych i prowadzenie rejestru tych akt,
 • Segregowanie korespondencji dotyczącej komorników, według kryterium przedmiotowego celem przedłożenia Naczelnikowi Wydziału do dekretacji,
 • Prowadzenie kalendarza spraw terminowych, w tym kalendarza elektronicznego,
 • Przygotowanie dokumentacji przeznaczonej do zaopiniowania przez Rady Izb Komorniczych w ramach toczących się postępowań o powołanie na stanowisko komornika sądowego lub przeniesienia na inne stanowisko. Przygotowywanie dokumentacji do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Komorniczej w ramach postepowań objętych właściwością wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ