Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120682

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • wysiłek fizyczny,

 • praca w terenie,

 • wyjazdy służbowe,

 • praca pod presją czasu,

 • wielowątkowość zadań,

 • budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).

Zakres zadań

 • Uczestniczy w prawidłowym i ciągłym funkcjonowaniu sprzętu komputerowego (w tym peryferyjnego), oprogramowania systemowego i narzędziowego w Urzędzie, a w szczególności monitoruje stan techniczny sprzętu komputerowego, przy wykorzystaniu np. modułu HELPDESK.
 • Wspomaga pracowników Wydziału w zakresie prac związanych ze spisem sprzętu komputerowego, oprogramowania narzędziowego w tym: także przygotowuje spis sprzętu przeznaczonego do brakowania, inwentaryzacji itp.
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z zakupem sprzętu komputerowego oraz oprogramowania narzędziowego (w tym przygotowuje wymagania techniczne do postępowań przetargowych, zleceń, zamówień, opisywania faktur, prowadzi ewidencję i inwentaryzację zakupionego sprzętu komputerowego opraz oprogramowania).
 • Wyjeżdza do obiektów Urzędu na terenie Warszawy, oraz na terenie kraju w zakresie bieżącego wsparcia użytkowników i realizacji zgłoszonych problemów technicznych ze sprzętem komputerowym oraz peryferyjnym, których nie można rozwiązać w sposób zdalny.
 • Zapewnia i utrzymuje odpowiednie środki techniczne bezpieczeństwa teleinformatycznego związane z działaniem sprzętu komputerowego (w tym: aktualizuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie narzędziowe).
 • Współpracuje z serwisem sprzętu komputerowego oraz peryferyjnego.
 • Zapewnia pracownikom dostęp do infrastruktury sieciowej LAN i WAN Urzędu.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Biura, Naczelnika Wydziału, Koordynatora nowych pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość podstaw funkcjowania sprzętu teleinformatycznego, systemów operacyjnych, sieci LAN i WAN.
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność oceny stanów awaryjnych i podejmowania decyzji zmierzających do rozwiązania problemów.
 • Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów informatycznych.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Komunikatywność.
 • Samodzielność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1.
 • Znajomość zasad działania usług sieciowych: DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY.
APLIKUJ TERAZ