Do naszego zespołu szukamy silnie zmotywowanej osoby, której głównymi zadaniami będzie dbałość o świetną organizację codziennej pracy zespołu, współpraca z zarządem i radą w obszarze rozwoju Fundacji.

 

Misją Fundacji Inter Cars jest wspieranie rozwoju dostępnej, bezpiecznej oraz odpowiedzialnej mobilności, dla ludzi i klimatu. Realizujemy ją poprzez działania w następujących obszarach: rozwój kompetencji przyszłości, troska o środowisko naturalne, ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Fundacja Inter Cars została powołana w 2021 roku, w ramach realizacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju firmy Inter Cars SA. Poprzez nasze autorskie programy i partnerską współpracę z organizacjami eksportujemy innowacje i wartości będące podstawą rozwoju Inter Cars - pasję i zaangażowanie, partnerstwo, wiarygodność, lojalność oraz przywództwo przez przykład.

Manager / Managerka Fundacji
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowe zarządzanie Fundacją (we współpracy z zarządem);
 • Zarządzanie finansami Fundacji we współpracy z zarządem, księgową i koordynatorami projektów (w tym tworzenie budżetu organizacji oraz nadzór nad finansami poszczególnych projektów);
 • Dbanie o zespół i współpracowników Fundacji (m.in. rekrutacje, wprowadzanie do organizacji, udział w rozmowach okresowych, rozwój pracowników);
 • Dbanie o bezpieczeństwo prawne i organizacyjne Fundacji (aktualizowanie procedur wewnętrznych, egzekwowanie ich przestrzegania, wsparcie koordynatorów w ich realizowaniu - m.in. obieg dokumentów, RODO, przygotowywanie sprawozdań rocznych, współpraca z Radą i Fundatorem);
 • Rozwój Fundacji (w ścisłej współpracy z zarządem), w tym współtworzenie projektów, współpraca z partnerami;
 • Nawiązywanie kontaktów oraz relacji i reprezentowanie Fundacji w wewnątrz Grupy Kapitałowej Inter Cars oraz na zewnątrz;
 • Koordynacja projektów z obszarów działalności Fundacji i na rzecz realizacji misji.
 • Inicjowanie projektów z obszarów: rozwoju kompetencji przyszłości, troski o środowisko naturalne, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.;
 • Nadzór nad promocją działań Fundacji, m.in. poprzez dbanie o aktualność i adekwatność informacji na stronie internetowej Fundacji i FB, we współpracy z zespołem Fundacji i grafikami;
 • Bieżące monitorowanie oraz przygotowywanie okresowych i końcowych sprawozdań z działań i rezultatów projektu oraz wydatków: bieżące uzupełnianie sprawozdań finansowych i merytorycznych, przygotowanie tabeli ewaluacyjnych i monitoringowych.

Wymagania:

 • Doświadczenie na zbliżonym stanowisku lub co najmniej Koordynatora/ ki dużego projektu;
 • Doświadczenie w zarządzaniu finansami organizacji oraz współpracy z księgowością;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołami;
 • Umiejętności związane z prowadzeniem biura (m.in. archiwizacja dokumentów, przygotowywanie umów i rachunków);
 • Umiejętności pracy metodą projektu, w tym tworzenia wniosków o dofinansowanie.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego minimum B2+;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami do zarządzania projektami oraz monitorowania harmonogramu zadań oraz wydatków projektowych;
 • Mobilność w zakresie podróży służbowych związanych z poszczególnymi projektami, w tym w szczególności pomiędzy Warszawą i innymi lokalizacjami w których realizowane będą działania;
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę i odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Dodatkowym atutem będzie: Znajomość specyfiki III sektora, znajomość przepisów dotyczących NGO;

Osobom spełniającym powyższe wymagania, oferujemy:

 • Dużą samodzielność w działaniu i możliwość realizacji własnych pomysłów.
 • Przestrzenne biuro w dogodnej lokalizacji (Stacja Metra Młociny)
 • Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy hybrydowej;
 • Możliwość skorzystania z benefitów pozapłacowych na preferencyjnych warunkach (m.in. karta MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie);
 • Zniżka pracownicza na części samochodowe grupy Inter Cars
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • Kursy językowe
 • Parking dla pracowników;
 • Udział w ciekawych i różnorodnych projektach, w tym na szczeblu ogólnopolskim oraz europejskim.
APLIKUJ TERAZ