Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83577

Warunki pracy

·         praca w laboratorium biologicznym,


·         kontakt z materiałem roślinnym i odczynnikami chemicznymi, w tym substancjami/mieszaninami stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska,


·         duża liczba i różnorodność prowadzonych równolegle badań i innych zadań,


·         praca pod presją czasu,


·         użytkowanie sprzętu laboratoryjnego oraz biurowego,

Zakres zadań

 • współudział w pracach przygotowawczych próbek do badań laboratoryjnych,
 • współudział w wykonywaniu analiz laboratoryjnych próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu wykrywania i identyfikacji grzybów i organizmów grzybopodobnych,
 • współudział w utrzymaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Laboratorium w Oddziale Centralnego Laboratorium w celu utrzymania akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025,
 • praca w zintegrowanym systemie informatycznym w ochronie roślin i nasiennictwie oraz w systemie zarządzania laboratorium LIMS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie biologiczne, ogrodnicze, rolnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu mikologii
 • znajomość zagadnień związanych z pracą w laboratorium biologicznym
 • znajomość zasad pracy z odczynnikami chemicznymi
 • zdolności manualne, dokładność, staranność
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office), urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ogólna znajomość zagadnień związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • znajomość normy EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium.
APLIKUJ TERAZ