Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Księgowa/księgowy (nr ref. 211/kf/21)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/12046
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie ewidencji analitycznej kont lokali użytkowych, garaży, reklam i dzierżaw;- księgowanie, sprawdzanie i uzgadnianie wpłat najemców;- wyliczanie obniżek czynszu na podstawie wniosków najemców oraz dokonywanie korekt faktur w związku z wprowadzeniem stanu epidemii;- wprowadzanie danych na kartotekach najemców na podstawie arkuszu zmian, drukowanie zawiadomień do zawartych umów najmu;- wprowadzanie aktualnych stanów liczników zimnej i ciepłej wody, dokonywanie rozliczeń świadczeń;- comiesięczne wystawianie i wysyłanie faktur VAT i not;- rejestrowanie i księgowanie nakazów sądowych na kontach dłużników, przeliczanie sald, odsetek dla potrzeb Sądu oraz przygotowywanie kopii dokumentów np. not, faktur;- współpraca z dziełem windykacji w zakresie windykacji należności, przygotowywanie wykazu dłużników;- ścisła współpraca z Działem Najmu Lokali Użytkowych, w zakresie wprowadzania danych na korektach najemców na podstawie arkusza zmian, drukowanie zawiadomień do zawartych umów najmu;- analiza, wyjaśnianie sald lokali użytkowych, garaży, reklam, dzierżaw i pomieszczeń gospodarczych oraz prowadzenie korespondencji z najemcami;- comiesięczne sporządzanie sprawozdań z obrotów i sald rozrachunków za najem lokali;- naliczanie i przekazywanie dla Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na podstawie otrzymanych uchwał.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Księgowy (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
Uprawnienia: Pakiet MS Office


Wymagania inne:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:- prowadzenie ewidencji analitycznej kont lokali użytkowych, garaży, reklam i dzierżaw;- księgowanie, sprawdzanie i uzgadnianie wpłat najemców;- wyliczanie obniżek czynszu na podstawie wniosków najemców oraz dokonywanie korekt faktur w związku z wprowadzeniem stanu epidemii;- wprowadzanie danych na kartotekach najemców na podstawie arkuszu zmian, drukowanie zawiadomień do zawartych umów najmu;- wprowadzanie aktualnych stanów liczników zimnej i ciepłej wody, dokonywanie rozliczeń świadczeń;- comiesięczne wystawianie i wysyłanie faktur VAT i not;- rejestrowanie i księgowanie nakazów sądowych na kontach dłużników, przeliczanie sald, odsetek dla potrzeb Sądu oraz przygotowywanie kopii dokumentów np. not, faktur;- współpraca z dziełem windykacji w zakresie windykacji należności, przygotowywanie wykazu dłużników;- ścisła współpraca z Działem Najmu Lokali Użytkowych, w zakresie wprowadzania danych na korektach najemców na podstawie arkusza zmian, drukowanie zawiadomień do zawartych umów najmu;- analiza, wyjaśnianie sald lokali użytkowych, garaży, reklam, dzierżaw i pomieszczeń gospodarczych oraz prowadzenie korespondencji z najemcami;- comiesięczne sporządzanie sprawozdań z obrotów i sald rozrachunków za najem lokali;- naliczanie i przekazywanie dla Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na podstawie otrzymanych uchwał.Wymagania niezbędne:- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,- wykształcenie średnie, - znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku VAT, ustawa o własności lokali, ustawa o ochronie danych osobowych, Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie najmu lokali użytkowych,- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, - staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy w przypadku osób z wyższym wykształceniem nie jest wymagany.Wymagania dodatkowe:- wykształcenie wyższe- doświadczenie w pracy w księgowości- umiejętność pracy w zespole- rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres[Pełna treść oferty: http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=128]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy