Ogłoszenie numer: 5685801, z dnia 2021-09-27

Medical Office Sp. z o.o.

Usługi medyczne w 3 lokalizacjach Warszawa-Ursynów ul. Dembego 5, Belgradzka 48, Wasilkowskiego 4

Konserwator

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • bieżące utrzymanie i konserwacje instalacji technicznych w obiektach 3 przychodni: Dembego 5, Belgradzka 48, Wasilkowskiego 4
 • dbanie o porządek na wyznaczonym obszarze, a także usuwanie ewentualnych awarii.

Wymagania

 • posiada tytuł zawodowy po ukończeniu studiów wyższych uzyskany:
  • na kierunku konserwacja  lub która posiada:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub
  • dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie lub
  • posiada 5-letnie udokumentowane doświadczenie 
 • oraz odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

Oferujemy

 • kontrakt
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ