Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inżynier IT / Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DI/148/22

Stanowisko pracy: Administrator Baz Danych

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat– umowa o pracę


Oferujemy:
 • stabilną pracę za atrakcyjne rynkowe wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Bieżące utrzymanie oraz monitoring środowisk Oracle oraz EDB / PostgresSQL,
 • Instalacja i konfiguracja nowych środowisk bazodanowych, instalacja poprawek, oraz oprogramowania wspierającego,
 • Migracja (upgrade) do wyższych wersji baz danych oraz oprogramowania wspierającego,
 • Diagnozowanie incydentów i problemów wydajnościowych, optymalizacja wydajności oraz bezpieczeństwa środowisk bazodanowych
 • Współpraca z zespołami utrzymania infrastruktury oraz projektowymi,
 • Współpraca z zespołami utrzymania kopii zapasowych w zakresie przygotowania, nadzoru i odtwarzania kopii zapasowych
 • Udzielanie pracownikom ARIMR wsparcie w zakresie eksploatacji systemów bazodanowych.

 

Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub studia podyplomowe w tym zakresie albo w trakcie studiów na kierunku informatyka lub pokrewnym,
 • Bardzo dobra znajomość z zakresu administracji i architektury Oracle DB, EDB / PostgreSQL
 • Bardzo dobra znajomość technologii Oracle ASM / RAC / DataGuard / Spatial
 • Dobra znajomość środowiska systemów Linux(RHEL, CentOS)
 • Ogólna wiedza z zakresu hurtowni danych i procesów ETL

 

Uwaga:

Na stanowisku Starszego Inżyniera IT przy wykształceniu wyższym wymagany jest udokumentowany 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę. Z wykształceniem średnim wymagany jest 4 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę . Liczy się zakres zadań zbieżny w przeważającej części z w/w głównymi obowiązkami.

Na stanowisku Inżyniera IT przy wykształceniu wyższym wymagany jest 2 letni staż pracy na umowę o pracę a przy wykształceniu średnim 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę. Liczy się zakres zadań zbieżny w przeważającej części z w/w głównymi obowiązkami.

 

Wymagania pożądane:
 • Doświadczenie i umiejętności w tworzeniu skryptów shellowych.
 • Znajomość innych technologii bazodanowych: MongoDB, MySQL
 • Znajomość serwerów aplikacyjnych: Tomcat, jBoss
APLIKUJ TERAZ