Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84415

Warunki pracy


 • Praca w laboratorium.

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 • Na stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia o małej wielkości ryzyka zawodowego.

 • Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • Badanie zawartości metali szlachentych w wyrobach i stopach jubilerskich metodami analizy chemicznej.
 • Wykonywanie analiz stopów srebra i złota w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych.
 • Przygotowywanie niezbędnych odczynników chemicznych.
 • Zbieranie materiałów ponalitycznych w celu odzysku z nich metali szlachetnych.
 • Rejestrowanie próbek stopów i wyrobów przyjętych do badania metodami analizy chemicznej.
 • Prowadzenie systemu ewidencji wyników analiz.
 • Konserwacja i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą wyposażenia oraz sprzętu przyjętego do użytkowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie chemiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo Probiercze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1365)
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętności analityczne.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Bezstronność i sumienność.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Dyspozycyjność.
APLIKUJ TERAZ