Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Inspektor / Starszy inspektor / Specjalista w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w Wydziale ds. Kadr i Płac
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2/2023

Dołącz do CUPT!

Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.


U nas możesz pracować z domu w formie pracy zdalnej (telepracy) w formule 50/50.


Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> Benefity i udogodnienia.

 

Podstawowe obowiązki:
 • Współudział w zadaniach bieżących Wydziału, w tym prowadzeniu spraw płacowych.
 • Współudział w obsłudze potrąceń dobrowolnych i umów na ubezpieczenie grupowe i pakiety
 • sportowe.
 • Obsługa informatycznego systemu kadrowo – płacowego, tj. wprowadzanie danych.
 • Współudział w tworzeniu procedur, zarządzeń i regulaminów.
 • Przygotowywanie zestawień na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne CUPT.
 • Wsparcie pracowników Wydziału w procesie archiwizacji.
 • Wykonywanie innych zleconych zadań.

Wymagania niezbędne:

 • Inspektor wymagane wykształcenie średnie, nie wymagany staż pracy.
 • Starszy Inspektor wymagane wykształcenie średnie i staż pracy min. 4 lata lub wykształcenie
 • wyższe i staż pracy minimum 1 rok.
 • Specjalista wymagane wykształcenie wyższe i staż pracy minimum 2 lata.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość programów biurowych, w szczególności EXCEL.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Staranność i jakość pracy.
 • Umiejętność analizy i interpretacja danych.
 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy przy realizowanych zadaniach.
 • Komunikacja.
 • Współpraca.
 • Zorientowanie na realizację zadań i osiąganie celów.

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez
Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na
stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania wraz z podaniem nazwy stanowiska i numeru rekrutacji w tytule maila.

 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Termin składania Aplikacji upływa w dniu 02/02/2023 r.

APLIKUJ TERAZ