Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 200/zgn/21)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/11568
OBOWIĄZKI:
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych- uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych- sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i koordynacja robót- sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych- przygotowywanie materiałów do przetargów i przydziału środków- sprawdzanie zgodności robót i dokumentów z zawartymi umowami- typowanie robót konserwacyjnych i remontowych w oparciu przeglądy roczne i pięcioletnie- korespondencja tematyczna
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Inspektor nadzoru budowlanego
Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia: Pakiet MS Office
Uprawnienia: Program Norma Pro


Wymagania inne:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych- uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych- sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i koordynacja robót- sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych- przygotowywanie materiałów do przetargów i przydziału środków- sprawdzanie zgodności robót i dokumentów z zawartymi umowami- typowanie robót konserwacyjnych i remontowych w oparciu przeglądy roczne i pięcioletnie- korespondencja tematycznaWymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe- wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym- uprawnienia budowlane do nadzoru robót budowlanych (bez ograniczeń) - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami z niego wynikającymi, dotyczących obiektów budowlanych w tym dróg, Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o ochronie praw lokatorów i zm. Kodeksu Cywilnego, Ustawy o planowaniu przestrzennym- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania - NORMA- staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem Wymagania dodatkowe: - wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym[Pełna treść oferty: http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=128]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 6 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy