Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Inspektor ds. zamówień publicznych (nr ref. 198/tz/21)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/11144
OBOWIĄZKI:
- przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.- opracowywanie w oparciu o materiały otrzymane z właściwych merytorycznie działów dokumentów wydawanych wykonawcom (specyfikacje, zaproszenia itp.).- opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami. - prowadzenie rejestrów postępowań, umów, korespondencji (SQL).- prowadzenie elektronicznych rejestrów zmówieni publicznych.- uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, komisji konkursowych.- współdziałanie z pozostałymi pracownikami działu Zamówień Publicznych oraz pracownikami ZGN w Dzielnicy m. st. Warszawy i wchodzących w jego skład DOM-ami w realizacji w/w obowiązków.- wykonywanie innych czynności powierzonych przez przełożonych.- ogłaszanie za pomocą Portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych informacji o wszczęciu postępowań, o udzielanych zamówieniach.- ogłaszanie za pomocą Portalu internetowego Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji o wszczęciu postępowań, o udzielanych zamówieniach.- ogłaszanie za pomocą platformy Marektplanet informacji o wszczęciu postępowań, o udzielanych zamówieniach.- ogłaszanie przy pomocy strony internetowej m. st. Warszawy informacji o wszczęciu postępowań, o udzielanych zamówieniach, prowadzenie Księgi Zamówień Publicznych.- przygotowywanie projektów umów do prowadzonych postępowań przetargowych, konkursowych, aneksów.- przygotowywanie planu zamówień publicznych na rok bieżący i kolejny.- wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.- zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
Uprawnienia: Pakiet MS Office


Wymagania inne:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.- opracowywanie w oparciu o materiały otrzymane z właściwych merytorycznie działów dokumentów wydawanych wykonawcom (specyfikacje, zaproszenia itp.).- opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami. - prowadzenie rejestrów postępowań, umów, korespondencji (SQL).- prowadzenie elektronicznych rejestrów zmówieni publicznych.- uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, komisji konkursowych.- współdziałanie z pozostałymi pracownikami działu Zamówień Publicznych oraz pracownikami ZGN w Dzielnicy m. st. Warszawy i wchodzących w jego skład DOM-ami w realizacji w/w obowiązków.- wykonywanie innych czynności powierzonych przez przełożonych.- ogłaszanie za pomocą Portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych informacji o wszczęciu postępowań, o udzielanych zamówieniach.- ogłaszanie za pomocą Portalu internetowego Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji o wszczęciu postępowań, o udzielanych zamówieniach.- ogłaszanie za pomocą platformy Marektplanet informacji o wszczęciu postępowań, o udzielanych zamówieniach.- ogłaszanie przy pomocy strony internetowej m. st. Warszawy informacji o wszczęciu postępowań, o udzielanych zamówieniach, prowadzenie Księgi Zamówień Publicznych.- przygotowywanie projektów umów do prowadzonych postępowań przetargowych, konkursowych, aneksów.- przygotowywanie planu zamówień publicznych na rok bieżący i kolejny.- wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.- zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Wymagania niezbędne:- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;- wykształcenie średnie;- znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustaw i aktów wykonawczych związanych z systemem zamówień publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych;- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;- staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem, w tym minimum rok doświadczenia przy udzielaniu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego w ciągu ostatnich trzech lat.Wymagania dodatkowe: - mile widziane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,- samodzielność w procesie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o ustawę Pzp,- doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań przez platformę zakupową.[Pełna treść oferty: http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=128]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy