Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119912

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
-praca w terenie,
-częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
-większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
-podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
-praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Zakres zadań

 • Prowadzi kanały GDDKiA w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter), w tym publikuje krótkie formy pisemne, odpowiada na pytania i komentarze innych użytkowników, publikuje zdjęcia, animacje i relacje z wydarzeń medialnych
 • Obsługuje stronę internetową GDDKiA
 • Przygotowuje i weryfikuje komunikaty, informacje i materiały prasowe, oświadczenia, sprostowania, wystąpienia, prezentacje oraz listy okolicznościowe
 • Opracowuje projekty materiałów informacyjnych i edukacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi kanałów komunikacji zewnętrznej
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o drogach publicznych, ustawa Prawo prasowe
 • Umiejętność obsługi kanałów i kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)
 • Znajomość zasad prostego języka
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność redagowania czytelnych tekstów i komunikatów
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi dowolnego oprogramowania do obróbki graficznej
 • Umiejętność obsługi sprzętu fotograficznego
APLIKUJ TERAZ