Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90502

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowywanie rocznych i wieloletnich projektów planów inwestycyjnych oraz przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w tych planach.
 • Nadzór nad prawidłowością sporządzanych planów inwestycyjnych oraz kontrola realizacji planów rzeczowo-finansowych inwestycji prowadzonych przez jednostki organizacyjne resortu.
 • Udział w pracach związanych z przygotowaniem zadań inwestycyjnych w celu zapewnienia ich płynnego finansowania oraz prawidłowego rozliczenia.
 • Prowadzenie spraw związanych z okresową sprawozdawczością w celu zapewnienia informacji o bieżącej, przeszłej i przyszłej działalności inwestycyjnej w resorcie sprawiedliwości.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją wskazanych zadań inwestycyjnych.
 • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji wydatków inwestycyjnych.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych przekazywanych do wydziału.
 • Przygotowywanie informacji, opracowań i odpowiedzi wynikających z bieżących potrzeb Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i innych urzędów oraz odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku zajmującym się planowaniem lub analizą lub rozliczaniem wydatków inwestycyjnych
 • zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, myślenie analityczne, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane
APLIKUJ TERAZ