Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87477

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- praca pod presją czasu,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- zagrożenie korupcją,


- kontakt  z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Obsługa wniosków przychodzących w sprawach opiekuńczych, w szczególności w zakresie utrzymywania stałego kontaktu z sądami polskimi, przekazywanie wniosków celem nadania dalszego biegu, dopilnowanie ich terminowej realizacji, a także współpraca z organami centralnymi innych państw w sprawach opiekuńczych;
 • Udzielanie informacji i pomocy placówkom konsularnym w ww. sprawach;
 • Podejmowanie czynności związanych z przekazywaniem wniosków sądów polskich oraz organów zagranicznych w celu uzyskiwania i wymiany informacji niezbędnych dla prowadzenia postępowania lub wydania orzeczenia w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej w stosunkach transgranicznych oraz podejmowanie działań w zakresie zainicjowania postępowań przez sądy w przypadku zagrożenia dobra dziecka;
 • Monitorowanie postępowań w sprawach o nakazanie powrotu dziecka lub wykonywanie kontaktów prowadzonych przez sądy polskie oraz organy państw obcych;
 • Udział w pracach grup roboczych UE dotyczących problematyki prawa rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunkach transgranicznych;
 • Sporządzanie analiz i statystyk dotyczących obrotu prawnego z zagranicą w zakresie obejmującym stanowisko;
 • Obsługa skarg i wniosków dotyczących międzynarodowych spraw rodzinnych, w tym również pism przychodzących na adres poczty elektronicznej: Polandchildabduction@ms.gov.pl;
 • Wykonywanie tłumaczeń (ustnych i pisemnych) z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski, a także wsparcie Wydziału w zakresie dokonywania ewentualnych tłumaczeń w trakcie spotkań z podmiotami zagranicznymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej obywateli w organach administracji publicznej lub instytucjach UE; lub w organach wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej związanej ze współpracą międzynarodową; lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów prawa międzynarodowego i europejskiego w zakresie postępowań rodzinnych;
 • bardzo dobra znajomość polskiego prawa rodzinnego i postępowania cywilnego;
 • znajomość języka angielskiego (C1);
 • zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, umiejętność negocjowania, komunikacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość innego języka roboczego UE (B2) lub znajomość innego języka roboczego ONZ (B2)
APLIKUJ TERAZ