Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76369

Warunki pracy


 • Departament Analiz i Strategii mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

Zakres zadań

 • Analizuje i modeluje dane z wykorzystaniem języka R / Python / DAX w celu tworzenia narzędzi analitycznych oraz narzędzi do automatycznego generowania raportów i analiz.
 • Przygotowuje zestawienia, wizualizacje, prezentacje w celu wsparcia działań prowadzonych przez Departament Analiz i Strategii, związanych z realizacją Projektu, w oparciu o narzędzia takie jak Ms Power BI, R Shiny, a także bierze udział w planowaniu i realizowaniu procedury publikacji i utrzymania raportów i analiz.
 • Wykonuje analizy systemu opieki zdrowotnej w celu poznania czynników istotnych dla świadczeniodawców, systemu, zachorowalności, chorobowości, świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Tworzy wkłady merytoryczne do zapytań, interpelacji, opracowań w zakresie wykonanych analiz, celem opracowania odpowiedzi.
 • Współpracuje z ekspertami medycznymi przy przygotowaniu artykułów naukowych i wskaźników oraz innych prac badawczych i opracowań naukowych, łączących wiedzę medyczną ze statystyczną, celem realizacji założeń merytorycznych Projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy analitycznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • znajomość języka R lub Python,
 • podstawowa znajomość języka SQL,
 • znajomość podstaw statystyki i ekonometrii,
 • znajomość map potrzeb zdrowotnych,
 • znajomość teorii ekonomii z zakresu ochrony zdrowia,
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji (np. git),
 • wiedza z zakresu teorii ekonomii zdrowia,
 • znajomość narzędzi do wizualizacji danych (Power BI, Tableau).
APLIKUJ TERAZ