Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Główny specjalista ds. zamówien publicznych w baf numer (ogłoszenia 87952)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/14449
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku: - sporządza roczne plany zamówień publicznych, przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowuje projekty umów o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzi rejestry zamówień publicznych, rejestr umów oraz rejestr zleceń, bierze udział w kontroli dokumentów finansowych dotyczących spraw prowadzonych w Zespole, współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej, opracowuje roczne sprawozdania: z udzielonych zamówień publicznych, w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, bierze udział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych, dotyczących zamówień publicznych, opiniuje projekty aktów prawnych przekazywanych do konsultacji międzyresortowych, związanych z zamówieniami publicznymi.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Specjalista administracji publicznej (wymagany staż - lata: 3)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
Uprawnienia: Zamówienia publiczne


Wymagania inne:

Wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, z zakresu ekonomii lub techniczne albo wyższe i studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat w zakresie zamówień publicznych., odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność, w tym: umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie, umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, umiejętność obsługi komputera (w szczególności Excel), umiejętność pracy w zespole.Osoba na tym stanowisku: - sporządza roczne plany zamówień publicznych, przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowuje projekty umów o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzi rejestry zamówień publicznych, rejestr umów oraz rejestr zleceń, bierze udział w kontroli dokumentów finansowych dotyczących spraw prowadzonych w Zespole, współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej, opracowuje roczne sprawozdania: z udzielonych zamówień publicznych, w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, bierze udział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych, dotyczących zamówień publicznych, opiniuje projekty aktów prawnych przekazywanych do konsultacji międzyresortowych, związanych z zamówieniami publicznymi.Szczegółowe informacje na stronach KPRM pod linkiem: https://nabory.kprm.gov.pl/ numer ogłoszenia 87952 lub na stronie GUNB w zakładce "Pracuj z nami".

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 5 689,49 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy