Energomix Sp. z o.o. to czołowa polska firma działająca na rynku energetycznym od 2010 roku. Zatrudniamy niemal 50 osób i działamy w całym kraju. Zajmujemy się doradztwem przy zakupach energii i gazu (www.energomix.com), usługami w zakresie efektywności energetycznej (www.cefen.pl), elektromobilnością (www.cepel.pl) oraz odnawialnymi źródłami energii (www.cefo.pl). Dostarczamy kompleksowe rozwiązania energetyczne dla klientów indywidualnych, biznesowych i sektora publicznego.

 

W związku z intensywnym rozwojem zapraszamy kandydatów do aplikowania na stanowisko:

 

Audytor energetyczny (obszar HVAC - budynki, ciepło)
 
Dlaczego warto wybrać Energomix?

 

Centrum Fotowoltaiki:
 • Instalacje fotowoltaiczne dla klientów indywidualnych, rolników i biznesu – ponad 1 000 zakończonych realizacji w całej Polsce (własne ekipy),
 • Produkty komplementarne (pompy ciepła, klimatyzacja, piece, grzejniki elektryczne, magazyny energii),
 • Development farm fotowoltaicznych.

Energomix – doradztwo przy zakupach energii elektrycznej i gazu ziemnego (ponad 4 000 klientów biznesowych w całym kraju),

 

Centrum Pojazdów Elektrycznych – budowa i obsługa stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz sprzedaż samochodów elektrycznych,

 

Centrum Efektywności Energetycznej:
 • audyty energetyczne przedsiębiorstw i audyty efektywności energetycznej – ponad 100 zrealizowanych projektów dla prestiżowych klientów,
 • outsourcing energetyczny – obsługa energetyczna czołowych międzynarodowych firm sieciowych,
 • inwentaryzacja źródeł ciepła – projekty dla klientów z sektora publicznego,
 • usługi elektryczne – budowa trafostacji, systemy pomiarowe, kompensacja mocy biernej, modernizacja układów pomiarowych, itp.
Co będzie należało do Twoich obowiązków?
 • prowadzenie projektów audytów energetycznych przedsiębiorstw, audytów efektywności energetycznej, audytów termomodernizacyjnych, studiów wykonalności, analiz energetycznych,
 • spotkania z klientami, przygotowanie wycen,
 • współpraca z całym zespołem audytowym oraz podwykonawcami,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej (projekty, schematy, ...),
 • ścisła współpraca z zespołem sprzedażowym i back office.
Co możemy Tobie zaoferować?
 • atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system premiowy,
 • narzędzia pracy i regularne szkolenia,
 • elastyczne formy współpracy (umowa B2B, umowa o pracę),
 • pracę w stabilnej firmie i szybko rozwijającym się zespole nastawionym na sukces,
 • spotkania integracyjne oraz inspirującą atmosferę.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • praktycznej znajomości obszaru HVAC (audyty budynkowe, termomodernizacyjne, wentylacja, chłodnictwo, ciepłownictwo, źródła energii),
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu projektów audytów energetycznych,
 • wyższego wykształcenia kierunkowego (energetyka, ochrona środowiska, budownictwo, OZE) - ewentualnie student ostatniego roku studiów magisterskich,
 • znajomości programów technicznych (AutoCAD, Audytor OZC, ...),
 • komunikatywnej znajomości jęz. angielskiego,
 • wysokiej kultury osobistej, samodzielności oraz odpowiedzialności,
 • mile widziane czynne prawo jazdy kat. B.
W celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Energomix Sp. z o. o. w Warszawie 02-456 ul. Czereśniowa 98/117, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.Ponadto oświadczam, że przyjęłam/em do wiadomości informacje Administratora zawarte zgodnie z art. 13 RODO w treści ogłoszenia o pracę.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energomix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-456 ul. Czereśniowa 98/117.
2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz art.22 1 Kodeksu Pracy– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) w celu rekrutacji.
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres rekrutacji.
4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
6. Podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania/ adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia zgodnie z art.22 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
APLIKUJ TERAZ